Om mooc.no

Mooc.no gir oversikt over MOOC-inspirerte, nettbaserte kurs i regi av norske universitet og høyskoler. Tanken er at portalen skal samle alle relevante kurs uavhengig av hvilken plattform kursene kjører på.

Kontakt BIBSYS for å registrere ditt kurs: mooc@unit.no

 

MOOC i Norge

For å gjøre det enklere å komme i gang med utvikling av nye MOOC-kurs gjør BIBSYS plattformene Canvas og edX tilgjengelige for norske universitet og høyskoler. Begge produktene er basert på åpen kildekode som kjører hos BIBSYS. BIBSYS har også inngått en avtale med leverandøren Instructure om bruk av den kommersielle utgaven av Canvas.

Det første norske MOOC-kurset laget av NTNU-professor Arne Krokan ble kjørt høsten 2013 på Canvas-plattformen stillet til rådighet av BIBSYS som er et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet.

 

Nettstedet drives av