Om mooc.no

Mooc.no gir oversikt over nettbaserte kurs i regi av norske universitet og høyskoler. Tanken er at portalen skal samle alle relevante kurs uavhengig av hvilken plattform kursene kjører på. Oversikten oppdateres på forespørsel av kursansvarlig.

Kontakt Unit for å registrere ditt kurs: mooc@unit.no

MOOC i Norge

MOOC (Massive open online course) er åpne nettbaserte kurs som er tilgjengelig for alle. Det første norske MOOC-kurset laget av NTNU-professor Arne Krokan ble kjørt høsten 2013 på Canvas-plattformen stillet til rådighet av Unit (v/tidligere BIBSYS) som er et direktorat under Kunnskapsdepartementet.

Unit tilbyr plattformene Canvas og edX for norske universitet og høyskoler for å gjøre det enklere å komme i gang med utvikling av nettkurs. Mer informasjon om tjenesten og plattformene finnes på Unit.no

 

 

Nettstedet drives av